Биографија

Д-р Виктор Терзиев е сертифициран психотерапевт и сопственик на приватнa ординациja за психотерапија во Скопје.

Праксата на д-р Терзиев се темели врз убедувањето дека за да му помогне на пациентот, психотерапевтот треба да ја избрише границата која постои за време на терапијата со лична грижа за доброто на пациентот.